Wymagania jakie musi spełniać kandydat :

 • Ukończone 18 lat,
 • Co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu Operator - kierowca jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenie na OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH składa się z dwóch części :

1. Zajęcia teoretyczne - 56 godz.( 1 godz. szkolenia = 45 minut)

 • Zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym
 • Typy stosowanych podnośnikowych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy
 • Czynności operatora – kierowcy w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu  ładunkoznawstwa
 • Zagadnienia z zakresu bhp
 • Obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan – butan

2. Ćwiczenia  praktyczne 3 godz.  ( 1 godz. szkolenia = 60 min)

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez kierownika ośrodka. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN.    

Każdy z uczestników szkolenia ma możliwość  przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją UDT (dodatkowa opłata 152 zł)

ZAPISY NA SZKOLENIE TEL. 82 562 85 15