HARMONOGRAM SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH W RAMACH KURSU     KANDYDATÓW  NA KIEROWCÓW 

Lp.

BLOK TEMATYCZNY

Termin

1.

„Definicje i pojęcia związane z prawem o ruchu drogowym”

Włączanie się do ruchu

Przejazdy kolejowe i tramwajowe

1600

2.

Zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy

Znaki drogowe- NAKAZU

1600

3.

Zasady pierwszeństwa przejazdu

Awaria i wypadek

1600

4.

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych

1600 

5.

Pierwsza pomoc /film/

1600

6.

Prędkość i hamowanie

Znaki drogowe- POZIOME

1600

7.

Ruch pieszych. Przepisy dotyczące rowerzystów i motocyklistów. Przepisy porządkowe obowiązujące na drogach. Znaki drogowe - OSTRZEGAWCZE

1600

8.

Zatrzymanie i postój. Oświetlenie pojazdu- używanie świateł i sygnałów.

1600

9.

Manewry wykonywane na drodze:

Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie, cofanie

1600

10.

Rejestracja pojazdów. Przepisy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Policja i jej uprawnienia. Kontrola ruchu drogowego.

1600

11.

Znaki drogowe ZAKAZU I INFORMACYJNE. Bezpieczeństwo ruchu drogowego(statystyki)

Przyczyny powstawania wypadków, holowanie pojazdów

1600

12.

Egzamin państwowy- omówienie przebiegu egzaminu, wskazanie kryteriów oceny. Analiza przyczyn niepowodzeń na egzaminach. Odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia i egzaminowania.

1600