Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103
Kursy

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Kursy operatorów maszyn do robót drogowych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Operator koparki jednonaczyniowej

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Operator koparko ładowarki

 Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Instruktor nauki jazdy

Ten rodzaj kursu organizowany jest na podstawie aktualnych uprawnień wydanych przez Prezydenta Miasta Chełma.

Zajęcia teoretyczne (130 godzin) i praktyczne (85 godzin), prowadzone są przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami specjalistycznymi i doświadczeniem pedagogicznym. Absolwenci kursu zdobywają zawodowe uprawnienia do prowadzenia wykładów na kursach nauki jazdy oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy a także bardzo duże szanse na podjęcie pracy w zawodzie instruktora.

Operator wózków

OŚRODEK SZKOLENIA „KURSOR” posiada odpowiednie kwalifikacje, programy oraz zezwolenie na prowadzenie szkoleń wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie uprawniające do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień "Operator - kierowca jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia".

 

Kurs ADR

Ośrodek Szkolenia KURSOR serdecznie zaprasza na kurs Przewozów materiałów niebezpiecznych.

Kurs podstawowy składa się ze szkolenia 24 godzinnego, "cysterny" 16, oraz "klasa 1" 8 godzin szkolenia.

 

Prawo jazdy kat. D

Kategoria D  uprawnia do kierowania  autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Kurs składa się z zajęć teoretycznych (20 godzin) oraz praktycznych. Liczba godzin jazd jest zależna od tego, czy kandydat posiada kategorię C (powinien wyjeździć co najmniej 40 godzin),czy też nie ma kategorii C (wtedy będzie musiał wyjeździć co najmniej 60 godzin). Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kursu jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz ukończone 24 lata.

Prawo jazdy kat. C+E

W ramach szkolenia OS KURSOR oferuje:

- Wykłady
- Możliwosć korzystania z komputerów (oryginalne testy egzaminacyjne)
- Pomoce naukowe, testy, kasety wideo itp. 
- Place manewrowe

Prawo jazdy kat. C

Zdobycie uprawnień pozwala na jazdę:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także 
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Prawo jazdy kat. B+E

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (20 godzin), oraz praktyczną - która zawiera co najmniej 15 godzin jazdy.

 

Zapraszamy na kurs kategorii B+E.

Zdobycie tej kategorii prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem okdeślonym w kategorii B łącznie z przyczepą (dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3.5 t).

Prawo jazdy kat. B

Kurs na kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem osiemnastu lat, a do egzaminu można podejść nie wcześniej niż jeden miesiąc przed ukończeniem osiemnastu lat.

Zajęcia teoretyczne - 30 godzin (jednostka lekcyjna to 45 minut) prowadzone są przy użyciu najnowocześniejszych środków audio-wizualnych pozwalających dokładnie zaprezentować nawet bardzo zawiłe sytuacje występujące w ruchu drogowym, ale profesjonalnie poprowadzony wykład to nie tylko narzędzia i pomoce naukowe, ale przede wszystkim mający wysokie kwalifikacje wykładowca.

Prawo jazdy kat. A/A1/A2/AM

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem,
  2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,