Operator narzędzi udarowych ręcznych

Ośrodek Szkolenia KURSOR serdecznie zaprasza na kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych.

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Ośrodek Szkolenia KURSOR uprzejmie zaprasza, na kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień. Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obłsugi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III klasy uprawnień.

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Serdecznie zapraszamy na kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień.

Warunkiem uczesnictwa w kursie jest:

Instruktor nauki jazdy

Ten rodzaj kursu organizowany jest na podstawie aktualnych uprawnień wydanych przez Prezydenta Miasta Chełma.

Zajęcia teoretyczne (130 godzin) i praktyczne (85 godzin), prowadzone są przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami specjalistycznymi i doświadczeniem pedagogicznym. Absolwenci kursu zdobywają zawodowe uprawnienia do prowadzenia wykładów na kursach nauki jazdy oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy a także bardzo duże szanse na podjęcie pracy w zawodzie instruktora.

Operator wózków

Ośrodek Szkolenia KURSOR zaprasza na kurs Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs obejmuje szkolenie w liczbie godzin 59.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Operator koparko-ładowarki

Ośrodek Szkolenia KURSOR serdecznie zaprasza na kurs operatora koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III.

Kurs taki obejmuje 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 86 godzin praktyki (na grupę).

Zapraszamy!

Kurs ADR

Ośrodek Szkolenia KURSOR serdecznie zaprasza na kurs Przewozów materiałów niebezpiecznych.

Kurs podstawowy składa się ze szkolenia 24 godzinnego, "cysterny" 16, oraz "klasa 1" 8 godzin szkolenia.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Prawo jazdy kat. D

Kategoria D  uprawnia do kierowania  autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Kurs składa się z zajęć teoretycznych (20 godzin) oraz praktycznych. Liczba godzin jazd jest zależna od tego, czy kandydat posiada kategorię C (powinien wyjeździć co najmniej 40 godzin),czy też nie ma kategorii C (wtedy będzie musiał wyjeździć co najmniej 60 godzin). Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kursu jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz ukończone 24 lata.

Prawo jazdy kat. C+E

W ramach szkolenia OS KURSOR oferuje:

- Wykłady
- Możliwosć korzystania z komputerów (oryginalne testy egzaminacyjne)
- Pomoce naukowe, testy, kasety wideo itp. 
- Place manewrowe

Prawo jazdy kat. C

Zdobycie uprawnień pozwala na jazdę:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także 
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Prawo jazdy kat. B+E

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (20 godzin), oraz praktyczną - która zawiera co najmniej 15 godzin jazdy.

 

Zapraszamy na kurs kategorii B+E.

Zdobycie tej kategorii prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem okdeślonym w kategorii B łącznie z przyczepą (dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3.5 t).

Prawo jazdy kat. B

Kurs na kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem osiemnastu lat, a do egzaminu można podejść nie wcześniej niż jeden miesiąc przed ukończeniem osiemnastu lat.

Zajęcia teoretyczne - 30 godzin (jednostka lekcyjna to 45 minut) prowadzone są przy użyciu najnowocześniejszych środków audio-wizualnych pozwalających dokładnie zaprezentować nawet bardzo zawiłe sytuacje występujące w ruchu drogowym, ale profesjonalnie poprowadzony wykład to nie tylko narzędzia i pomoce naukowe, ale przede wszystkim mający wysokie kwalifikacje wykładowca.

Prawo jazdy kat. A/A1/A2/AM

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem,
  2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,