Zapraszamy na kurs kategorii B.

Zdobycie prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t,
 • pojazdem z przyczepą lekką,
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Tematyka wykładów:

1) Definicje i pojęcia związane z prawem o ruchu drogowym. Włączanie się do ruchu, przejazdy kolejowe i tramwajowe.

2) Zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy. Znaki drogowe - NAKAZU

3) Zasady pierwszeństwa przejazdu. Awaria i wypadek.

4) Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

5) Pierwsza pomoc /film/.

6) Prędkość i hamowanie. Znaki drogowe - POZIOME.

7) Ruch pieszych. Przepisy dotyczące rowerzystów i motocyklistów. Przepisy porządkowe obowiązujące na drogach. Znaki drogowe - OSTRZEGAWCZE.

8) Zatrzymanie i postój. Oświetlenie pojazdu - używanie świateł i sygnałów.

9) Manewry wykonywane na drodze - wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie, cofanie.

10) Rejestracja pojazdów. Przepisy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Policja i jej uprawnienia. Kontrola ruchu drogowego.

11) Znaki drogowe - ZAKAZU i INFORMACYJNE. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (statystyki). Przyczyny powstawania wypadków, holowanie pojazdów.

12) Egzamin państwowy - omówienie przebiegu egzaminu, wskazanie kryteriów oceny. Analiza przyczyn niepowodzeń na egzaminach. Odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia i egzaminowania.

Zapraszamy Państwa na ciekawe wykłady m.in. o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach, eco-drivingu i udzielania pomocy przedlekarskiej. Żadne pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Na zajęciach tych, kandydat na kierowcę uzyskuje niezbędną wiedzą do pozytywnego zaliczenia teoretycznego egzaminu państwowego, co dodatkowo zostaje wcześniej potwierdzone egzaminem wewnętrznym.

Terminy wykładów są dostosowane do klientów.

Zajęcia praktyczne - to minimum 30 godzin jazd (jednosta lekcyjna to 60 minut). Instruktorzy, którzy pracują z kandydatami na kierowców, to spełniający wysokie wymogi ISO 9001:2008 specjaliści, którzy każdorazowo dobierają tok programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta. Instruktor prowadzący czuwa nad przebiegiem szkolenia, a także przeprowadza lub uczestniczy w egzaminie wewnętrznym. Odpowiada także za proces szkolenia "podopiecznego".

Przygotowanie pedagogiczne, cierpliwość i doświadczenie są czynnikami przynoszącymi wysokie statystyki zdawalności i zadowolenie klientów - bo w tym wszystkim właśnie o to chodzi.

Terminy jazd są indywidualnie ustalane z klientem.

W ramach szkolenia Ośrodek KURSOR oferuje:
 
 • Wykłady - zajęcia prowadzone przez wykładowcę ( sale szkoleniowe OSK)
 • Wykłady - E-learning (zajęcia w domu przy komputerze ) wymagany dostęp do internetu 
 • Możliwosć korzystania z komputerów w sali ośrodka  (testy egzaminacyjne zawierające 10% pytań z bazy egzaminacyjnej)
 • Pomoce naukowe, testy, kasety wideo itp. 
 • Place manewrowe
 • Możliwosć wyboru samochodu i instruktora 
 • Jazdy dostosowujemy indywidualnie do osoby szkolonej
 • Umożliwiamy wykorzystanie placów manewrowych Ośrodka do ćwiczeń prywatnym samochodem (nieodpłatnie)
 • Dogodne raty 
 • Badania lekarskie (dodatkowa opłata)

 

Zdajemy sobie sprawę, że tym krótkim tekstem nie wyczerpaliśmy tematu szkoleń na kategorię B. W razie jakich kolwiek pytań prosimy o kontakt.