Operator koparko ładowarki

 Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Operator koparki jednonaczyniowej

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Operator wózków

OŚRODEK SZKOLENIA „KURSOR” posiada odpowiednie kwalifikacje, programy oraz zezwolenie na prowadzenie szkoleń wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie uprawniające do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień "Operator - kierowca jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia".

 

Kurs ADR

Ośrodek Szkolenia KURSOR serdecznie zaprasza na kurs Przewozów materiałów niebezpiecznych.

Kurs podstawowy składa się ze szkolenia 24 godzinnego, "cysterny" 16, oraz "klasa 1" 8 godzin szkolenia.

 

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Kursy operatorów maszyn do robót drogowych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Instruktor nauki jazdy

Ten rodzaj kursu organizowany jest na podstawie aktualnych uprawnień wydanych przez Prezydenta Miasta Chełma.

Zajęcia teoretyczne (130 godzin) i praktyczne (85 godzin), prowadzone są przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami specjalistycznymi i doświadczeniem pedagogicznym. Absolwenci kursu zdobywają zawodowe uprawnienia do prowadzenia wykładów na kursach nauki jazdy oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy a także bardzo duże szanse na podjęcie pracy w zawodzie instruktora.