Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103
Instruktor nauki jazdy

Ten rodzaj kursu organizowany jest na podstawie aktualnych uprawnień wydanych przez Prezydenta Miasta Chełma.

Zajęcia teoretyczne (130 godzin) i praktyczne (85 godzin), prowadzone są przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami specjalistycznymi i doświadczeniem pedagogicznym. Absolwenci kursu zdobywają zawodowe uprawnienia do prowadzenia wykładów na kursach nauki jazdy oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy a także bardzo duże szanse na podjęcie pracy w zawodzie instruktora.

Uczestnikiem kursu na instruktora nauki jazdy może być osoba, która:

  • przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • nie była karana wyrokiem sadu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii min. 2 lata,

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy, do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców. Zakres szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Rekrutacja kandydatów odbywa się  na podstawie zgłoszeń w ośrodu KURSOR. Prowadzimy szkolenia dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E oraz D.

W celu uzyskania informacji o terminach, cenach i innych - prosimy o KONTAKT

Serdecznie zapraszamy!