Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kursor/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103
Operator koparki jednonaczyniowej

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych realizowane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wymagania jakie musi spełniać kandydat:

  • Ukończone 18 lat,
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora  koparki jednonaczyniowej .
  • Udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności.

UWAGA, w przypadku braku takiego stażu

można odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne w ilości 26 godz. w naszym ośrodku.

 

Szkolenie na OPERATORA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ do 25 ton (masa całkowita) KLASA III składa się z dwóch części:

Zajęcia teoretyczne - 52 godz. ( 1godz. szkolenia = 45min)

BHP ogólne - dla wszystkich maszyn - 8 godz.

Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych - 24 godz.

Koparki jednonaczyniowe - przedmioty specjalistyczne klasa III - 20 godz.

Zajęcia praktyczne – 86 godz. ( grupa 10 osobowa)

 Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA i GÓRNICTWA SKALNEGO. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, przeprowadzany jest na terenie OŚRODKA SZKOLENIA "KURSOR"


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN, ŚWIADECTWO INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA i GÓRNICTWA SKALNEGO oraz KSIĄŻKĘ OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH.